Vanliga trädrelaterade problem 

Antalet sjukdomar som drabbar våra träd blir bara fler och fler – sjukdomar som kan leda till att träden dör.

Almsjuka har funnits i Sverige sedan 1950-talet, men spridningen tog fart när en mer aggressiv variant av svampsläktet Ophistoma kom hit på 1980-talet. Svampen sprids med en insekt, almsplintborren, och får träden att vissna.

Askskottsjuka orsakas av svampen Chalara fraxinea och konstaterades i Sverige första gången 2003. Angriper först skotten, men kan äta sig inåt i grenarna och orsaka sår på stammen.

Phytophthora är en relativt ny skadegörare på vissa trädslag, den drabbar främst hästkastanj, bok, lönn och björk. Har observerats på andra trädarter med men inte lika vanligt förekommande.

Problemen orsakas av en algsvamp av släktet Phytophthora. Angripna träd har ofta ”blödande/missfärgade” fläckar på stammen och intorkade grenar i toppen på trädet.
Detta syns väldigt tydligt på kastanj som är mycket känsliga för dessa svampangrepp.

Har ni misstankar om att trädet kan vara skadat eller sjukt, kontakta oss gärna för ett fältbesök.

Källor: SLU och Jordbruksverket (TT)

Det är inte bara sjukdomar som orsakar problem för våra träd. Idag gräver vi ofta för t ex fiber eller jordvärme och tänker inte alltid på hur det påverkar träden. Alla markarbeten omkring träd kan orsaka stora skador då rötter grävs av eller jorden packas hårdare. Dessa skador kanske inte syns direkt, utan kommer först ett par år senare.