Beståndsgående flisning

Klättermusen Trädvård AB löser beståndgående flisning utan bekymmer. Vi har en bandgående flismaskin, Bandit 200 XP. Den används idag mestadels för att flisa ris och virke som blir kvar efter trädsäkring och röjning i anslutning till väg eller järnväg. Riset ska bort bland annat p g a brandrisken och då passar en flismaskin med larvfötter bra, eftersom den kan ta sig fram i olika sorters terräng. Den flisar virke som har en diameter på upptill 30-40 cm beroende på hur hårt trädslaget är